ONDERZOEK WEZENUITKERING

Over het onderzoek

Waar gaat het onderzoek over?

Wezen hebben in Nederland recht op een wezenuitkering. Omdat u verzorger van een wees of zelf wees bent, zouden wij graag een interview met u afnemen om zicht te krijgen op uw ervaringen met de wezenuitkering. Wij horen van u bijvoorbeeld graag:

  1. of de wezenuitkering belangrijk voor u is en waarom,
  2. wat u van de aanvraagprocedure bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vond en
  3. welke verbeteringen er volgens u mogelijk zijn.

Waarom laat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit onderzoek uitvoeren?

Het ministerie evalueert elke vijf jaar de Algemene Nabestaanden Wet. De wezenuitkering is daar onderdeel van. Daarom heeft het ministerie ons, onderzoeksbureau De Beleidsonderzoekers, gevraagd onderzoek te doen naar de wezenuitkering en interviews uit te voeren met wezen en hun verzorgers.

Wie wordt voor dit onderzoek uitgenodigd?

De doelgroep van het onderzoek zijn alle verzorgers van wezen en volwassen wezen die een wezenuitkering ontvangen. De SVB, die de wezenuitkering betaalt, heeft alle verzorgers van wezen en alle volwassen wezen in Nederland aangeschreven voor dit onderzoek. Wij, onderzoeksbureau De Beleidsonderzoekers, beschikken niet over de gegevens van de wezen en hun verzorgers. Daarom vragen wij u uw gegevens achter te laten via deze website als u bereid bent deel te nemen aan het onderzoek.

Waar gaat het interview over?

Het interview gaat over de situatie van de wees en de verzorgers, het belang dat u hecht aan de wezenuitkering, wat u van het contact met de SVB vindt en welke verbeteringen er volgens u zijn.

Met wie willen wij het interview houden?

Als de wees 17 jaar of jonger is, dan willen wij graag één van de verzorgers interviewen. Als de wees tussen de 10 en 17 jaar is, kan de wees als hij/zij dat wil ook bij het interview aanwezig zijn.

Als de wees 18 jaar of ouder is, dan willen wij graag de wees zelf interviewen. Als de wees het wil, kan ook de verzorger bij het interview aanwezig zijn. Vanzelfsprekend kan het interview ook alleen met de verzorger plaatsvinden als de wees liever niet aan het onderzoek deelneemt.

Hoe lang duurt het interview?

Het interview duurt ongeveer een half uur.

Hoe/waar vindt het interview plaats?

Het interview vindt telefonisch, persoonlijk of via videobellen plaats. U mag zelf aangeven wat u het prettigst vindt.

Hoe kan ik de resultaten van dit onderzoek ontvangen?

Wanneer u de screeningsvragen invult, kunt u aangeven dat u de onderzoeksresultaten wilt ontvangen. Wanneer het onderzoek naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, zijn de resultaten openbaar. Wij sturen u dan een e-mail met daarin het rapport. Op dit moment verwachten wij dat de resultaten aan het einde van 2021 of aan het begin van 2022 beschikbaar zijn.

Met wie werken De Beleidsonderzoekers samen?

Dit onderzoek, en dus ook de interviews, worden uitgevoerd door een onderzoeker die in dienst is bij De Beleidsonderzoekers. De opdrachtgever van dit onderzoek is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Omdat de SVB de wezenuitkering betaalt, hebben de onderzoekers de SVB gevraagd alle ontvangers van de wezenuitkering een brief over dit onderzoek te sturen.