Welkom op www.beleidsonderzoekers-data.nl, de website van De Beleidsonderzoekers voor het invullen van een online vragenlijst.

Hieronder staat een overzicht met projecten waarvoor op dit moment een online vragenlijst beschikbaar is. Klik op de titel van het onderzoek waarvoor u een uitnodiging heeft ontvangen. Vervolgens start de vragenlijst of komt u op een pagina waar u uw persoonlijke inlogcode moet invullen om de vragenlijst te starten.


Onderzoek Ziektewet: ervaringen met het vinden van werk

Direct naar de vragenlijst

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert onafhankelijk onderzoeksbureau De Beleidsonderzoekers een evaluatie uit van de proef 'Vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet'. Ook als u op dit moment weer beter bent, werk heeft gevonden of als u nu een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) ontvangt, vragen wij u nadrukkelijk om de vragenlijst in te vullen.