Welkom op www.beleidsonderzoekers-data.nl, de website van De Beleidsonderzoekers voor het invullen van een online vragenlijst.

Hieronder staat een overzicht met projecten waarvoor op dit moment een online vragenlijst beschikbaar is. Klik op de titel van het onderzoek waarvoor u een uitnodiging heeft ontvangen. Vervolgens start de vragenlijst of komt u op een pagina waar u uw persoonlijke inlogcode moet invullen om de vragenlijst te starten.


Veilig en gezond werken door ondernemers

In opdracht van Stigas voert onafhankelijk onderzoeksbureau De Beleidsonderzoekers een onderzoek uit naar veilig en gezond werken in de agrarische en groene sector. Stigas zet zich namens ondernemers- en werknemersorganisaties in om de sector veiliger en gezonder te maken en wil graag weten hoe u als zelfstandig ondernemer of gezinsbedrijf aankijkt tegen veilig en gezond werken. Het onderzoek wordt gesteund door LTO Nederland, CUMELA Nederland, Branchevereniging VHG, FNV en CNV Vakmensen.

Klik hieronder op “Direct naar de vragenlijst”. Vervolgens vult u de persoonlijke code in die in de brief staat die u heeft gekregen.

Direct naar de vragenlijst
Onderzoek inzet extern personeel

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert onafhankelijk onderzoeksbureau De Beleidsonderzoekers een onderzoek uit naar de inzet van extern personeel. Het ministerie wil in beeld brengen in hoeverre werkgevers extern personeel inzetten en waar zij bij de inzet van extern personeel tegenaan lopen. Ook als u niet recentelijk extern personeel heeft ingezet, vragen wij u de vragenlijst in te vullen. Klik hieronder op “Direct naar de vragenlijst”. Vervolgens vult u de persoonlijke code in die in de brief staat die u heeft gekregen.

Direct naar de vragenlijst
Onderzoek Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert onafhankelijk onderzoeksbureau De Beleidsonderzoekers een onderzoek uit naar de totstandkoming van de RI&E. Als uw bedrijf geen RI&E heeft, kunt u zich hier afmelden. Klik hieronder op “Afmelden onderzoek RI&E”. Vervolgens vult u de persoonlijke code in die in de brief staat die u heeft gekregen.

Afmelden onderzoek RI&E