Welkom op www.beleidsonderzoekers-data.nl, de website van De Beleidsonderzoekers voor het invullen van een online vragenlijst.

Hieronder staat een overzicht met projecten waarvoor op dit moment een online vragenlijst beschikbaar is. Klik op de titel van het onderzoek waarvoor u een uitnodiging heeft ontvangen. Vervolgens start de vragenlijst of komt u op een pagina waar u uw persoonlijke inlogcode moet invullen om de vragenlijst te starten.


Onderzoek Verschijningsvormen Uitbesteding

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert onafhankelijk onderzoeksbureau De Beleidsonderzoekers een onderzoek uit naar uitbesteding. Het ministerie wil in beeld brengen welke vormen van uitbesteding er zijn. Oók als u niet of niet recentelijk met uitbesteding te maken heeft gehad, vragen wij u de vragenlijst in te vullen. Klik hieronder op “Direct naar de vragenlijst”. Vervolgens vult u de persoonlijke code in die in de brief staat die u heeft gekregen.

Direct naar de vragenlijst
Onderzoek ervaringen gemeenten Tozo

In opdracht van het ministerie van SZW, VNG en Divosa voert onafhankelijk onderzoeksbureau De Beleidsonderzoekers een onderzoek uit om een eerste beeld te krijgen van de ervaringen van gemeenten met de ondersteuning vanuit het ministerie van SZW, VNG en Divosa bij de uitvoering van de Tozo. De resultaten van het onderzoek kunnen worden gebruikt om gemeenten waar nodig beter te ondersteunen en in de toekomst beter te faciliteren.

Als u de vragenlijst tijdens het invullen sluit, zijn uw antwoorden helaas niet bruikbaar. Wij verzoeken u dan ook de vragenlijst in één keer in te vullen. Om u voor te bereiden op de vragen die gesteld gaan worden, kunt u hier de vragenlijst downloaden.

Klik hieronder op “Direct naar de vragenlijst” om de vragenlijst te starten.

Direct naar de vragenlijstDeelname is uiteraard strikt vertrouwelijk. Er wordt door ons alleen op algemeen niveau over de resultaten van het onderzoek gerapporteerd en uw antwoorden zijn niet te herkennen of naar u persoonlijk of uw gemeente te herleiden. Uw antwoorden worden niet aan derden verstrekt en alleen voor dit onderzoeksdoel gebruikt. Wij werken bij de uitvoering van het onderzoek volgens de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Generatiepact voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf

In opdracht van BOVAG, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie (verenigd in de Bedrijfsraad) voert onafhankelijk onderzoeksbureau De Beleidsonderzoekers een onderzoek uit naar het Generatiepact voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf. Het Generatiepact is een regeling waaraan medewerkers van zestig jaar en ouder kunnen deelnemen. Zij gaan dan minder werken tegen relatief gunstige voorwaarden. Het doel is eraan bij te dragen dat oudere medewerkers op gezonde wijze hun pensioensleeftijd bereiken.

Op dit moment is het Generatiepact een pilot. Mede op basis van dit onderzoek wordt besloten of het Generatiepact vast in de volgende cao komt te staan.

Klik hieronder op “Direct naar de vragenlijst”. Vervolgens vult u de persoonlijke code in die in de brief staat die u heeft gekregen.

Direct naar de vragenlijst